PASLANMAZ SUNDURMA VE SAÇAKLAR

SUNDURMA-SAÇAK-MARKİZ-KANOPİ

Saçak: Çatının binadan dışarı taşan bölümü.Çatı sularını yapı bedenden ve temellerinden uzağa akıtmak ve gerektiğinde gölge sağlamak için yapılır.

Sundurma: Yağmur veya güneşten korunmak için bir kapı üstüne ya da duvar önüne yapılan saçaktır.

Kanopi: En çok bilinen şekliyle, benzin istasyonlarında, benzin pompalarının üzerini örtmek amacıyla yapılan yapılardır. Bu yapılar bir taraftan benzin alanları güneş ya da yağıştan korurken, diğer taraftan da iyi dizayn edildiğinde, görsel olarak bulundukları ortama değer katarlar. Ancak, benzinlik kanopilerinin dığında da birçok amaçla kanopi yapılır. Büyük binalara giriş kanopileri, giriş kontrol kanopileri bazı örneklerdir.               

Lazerli plazma kesimle olu�?turulan ana makaslar, imalat yapılacak yerin büyüklük ve uzunlu�?una, göre hazırlanarak, ta�?ıyıcı açık bile�?enleri ile olu�?turulan çelik konstrüksiyonun üzeri,de�?i�?ik model ve görünümlerde estetik sundurma, kanopi v.b.imalatlar yapılmaktadır.

Kapı giri�?lerinde, çatılarda ve daha çok petrol ofislerinde kullanılan kanopi modelleri sizlerin be�?eni ve istekleriniz do�?rultusunda imalata geçilir ve muntazam bir �?ekilde uygulaması yapılır.Tasarımı ve kalitesi açısından  �?irketlerin son zamanlarda tercih oda�?ı olmu�?tur.

evitrin.com